Pripevnenie? Veľmi ľahké!

- Rýchle a úhľadné! Čisté a upratané!

  1. na presné vytvarovanie pevného jadra lišty do požadovaného rohu je nutné použiť pokosový nástroj
  2. kvôli pružným vlastnostiam pevného jadra soklovej lišty sa vrele odporúča pred montážou vysušiť a očistiť stenu
  3. odporúča sa používať značkové upevňovacie výrobky: buď tavné lepidlo, alebo obojstrannú lepiacu pásku SIGA
  4. súvisle naneste lepidlo – vlnitá linka (neaplikujte „bodky“)
  5. soklové lišty skladujte v miestnosti, kde prebehne montáž, 24 hodín pred samotnou montážou pri teplote, ktorá neklesne pod 18 °C
  6. ak sú steny krivé, odporúča sa namontovať profily dôkladne nasledované vyplnením medzier pomocou plniva
  7. neodporúča sa nalepovať soklovú lištu na vyložene krivú stenu. Soklové lišty sa z dôvodu napätia po čase od steny uvoľnia

Doporučení k instalaci:

rohy Cubu Premium

výplň – výplň na vonkajší roh

výplň – výplň vnútorného rohu

fugenfill – voskovo-akrylová výplň

ako na úhľadné zakončenia

spojky

pokosové uhly iné než 90 stupňov

pokosový vnútorný roh

pokosový vonkajší roh na modeloch XL

pokosový vnútorný roh na modeloch XL

ako na úhľadné zakončenia modelov XL